Πρόγραμμα Παιδόκηπου «Ένα Ταξίδι Στον Κόσμο»

«Ένα Ταξίδι Στον Κόσμο»

Τι είναι το Πρόγραμμα «Ένα Ταξίδι Στον Κόσμο»;

Το πρόγραμμα «Ένα Ταξίδι Στον Κόσμο», είναι ένα πρόγραμμα διαδικτυακής συνεργασίας τάξεων δημοτικών σχολείων ή και ομάδων εκμάθησης ελληνικής γλώσσας παιδιών από 5 έως 10 ετών που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η καινοτομία της δράσης είναι ότι θα προωθείται και θα υποστηρίζεται η συνεργασία ανάμεσα σε μαθητές ελληνικών τάξεων και σε συνομήλικους άλλων ευρωπαϊκών τάξεων που μελετούν ελληνικά. Η συνεργασία οργανώνεται γύρω από συγκεκριμένες θεματικές ενότητες με τρόπο που να παρακινεί τους μαθητές των συνεργαζόμενων τάξεων να κατανοούν και να παράγουν γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά, αναφορικά με τη δική τους κοινωνικο-πολιτισμική πραγματικότητα, και που να τους βοηθά να αναπτύξουν διαπολιτισμική επίγνωση.

Στόχοι προγράμματος «Ένα Ταξίδι Στον Κόσμο»

  • Καλλιέργεια των πανανθρώπινων αξιών (ειρήνη, φιλία, αλληλεγγύη), του διαλόγου και της συνεργασίας, κοινωνικοποίηση, δημιουργική έκφραση
  • Κοινωνιοπολιτισμικής γνώσης: η ζωή σε άλλες χώρες
  • Διαπολιτισμικής επίγνωσης: ομοιότητες και διαφορές στη σχολική ζωή, στην οικογένεια, στα χόμπυ των παιδιών σε διαφορετικές χώρες
  • Γλωσσικής και κοινωνιογλωσσικής ικανότητας: εμπλουτισμός λεξιλογίου και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου γύρω από τα θέματα γνωριμία, η καθημερινή μου ζωή, το σχολείο, η πόλη μου, η οικογένειά μου, το Πάσχα

Ποιοι Μπορούν Να Λάβουν Μέρος Στο Πρόγραμμα «Ένα Ταξίδι Στον Κόσμο»

  • Τάξεις δημοτικών σχολείων σε όλη την Ελλάδα
  • Τμήματα της Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) στη διασπορά που διδάσκουν σε παιδιά από 5 έως 10 ετών
  • Ομάδες εκμάθησης ελληνικής γλώσσας παιδιών από 5 έως 10 ετών που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

Πώς Μπορώ Να Λάβω Μέρος Στο Πρόγραμμα «Ένα Ταξίδι Στον Κόσμο»

Για να λάβεις μέρος στο πρόγραμμα παρακαλώ συμπλήρωσε τη παρακάτω φόρμα. Για οποιαδήποτε ερώτηση, στείλε μας ένα email στο info@paidokipos.com.

Στάδια Προγράμματος Και Σημαντικές Ημερομηνίες

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να δημιουργήσει με την τάξη του, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 3 μικρά «βιβλία» στα οποία θα παρουσιάζονται τα παρακάτω θέματα:

  1. Το σχολείο και η τάξη μου, μέχρι 25.03.2023
  2. Οι οικογένεις μας και το Πάσχα μας, μέχρι 29.04.2023
  3. Το σπίτι μου και η χώρα που ζω, μέχρι 27.05.2023

Πιο συγκεκριμένα:

Στάδιο 1: Το σχολείο και η τάξη μου

Παρουσίαση της τάξης/ομάδας μας. Φτιάχνουμε ΜΑΖΙ με τα παιδιά, ένα μικρό βιβλίο στο οποίο θα παρουσιάζεται η κάθε ομάδα: ποιοι είμαστε, που μένουμε, πόσο χρονών είμαστε, πόσες γλώσσες μιλάμε. Το κάθε παιδί γράφει το όνομά του και κάποια πράγματα για τον εαυτό του. Συμπερίληψη οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφίες ή/και ζωγραφιές δικές μας, της τάξης μας, του σχολείου μας, της δασκάλας μας. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διαδικασία: γράφουν, βγάζουν φωτογραφίες, κάνουν ζωγραφιές, και στο τέλος κολλάνε όλο το υλικό σε ένα βιβλίο, ή σε μία μεγάλη αφίσα. Η δασκάλα τα ψηφιοποιεί όλα και τα στέλνει στους δοργανωτές.

Το τελικό βιβλίο πρέπει να έχει σταλεί στον Παιδόκηπο μέχρι 25.03.2023

Η ομάδα του Παιδόκηπου θα στέλνει ηλεκτρονικά τα υλικά από όλες τις ομάδες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στάδιο 2: Οι οικογένεις μας και το Πάσχα μας

Όπως και στο στάδιο 1, συγκεντρώνουμε πληροφορίες, ζωγραφιές, οπτικοακουστικό υλικό με τις οικογένειές μας και το πως περνάμε το Πάσχα, τι κάνουμε, τι έθιμα έχουμε στη χώρα που ζούμε. Τα παιδιά συμμετέχουν στο τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να είναι συλλογικό και όχι ατομικό.

Το τελικό βιβλίο πρέπει να έχει σταλεί στον Παιδόκηπο μέχρι 29.04.2023

Η ομάδα του Παιδόκηπου θα στέλνει ηλεκτρονικά τα υλικά από όλες τις ομάδες σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στάδιο 3: Το σπίτι μου και η χώρα που ζω

Όπως και στα προηγούμενα στάδια, συγκεντρώνουμε πληροφορίες, ζωγραφιές, οπτικοακουστικό υλικό το σπίτι μας και τη χώρα που ζούμε. Ιδέες: πως είναι τα σπίτια μας; Ζουμε σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία; Φωτογραφίες της γειτονιάς που ζούμε. Πως διασκεδάζουμε στον τόπο που ζούμε; Τι πράγματα κάνουμε; Πως είναι η σημαία της χώρας που ζω; Ποια η επίσημη γλώσσα της χώρας; Που βρίσκεται στο χάρτη; Τα παιδιά συμμετέχουν στο τελικό αποτέλεσμα που πρέπει να είναι συλλογικό και όχι ατομικό.

Το τελικό βιβλίο πρέπει να έχει σταλεί στον Παιδόκηπο μέχρι 27.05.2023

Η ομάδα του Παιδόκηπου θα στέλνει ηλεκτρονικά τα υλικά από όλες τις ομάδες σε όλους τους συμμετέχοντες.